Over Jong & Sterk

It’s easier to create strong children than to repair broken adults

Vormingen

Doelgroepen

Kinderen en jongeren

Tijdens deze (inter)actieve training leren jullie kinderen de wereld van Rots & Water© kennen. Plezier, sport en spel wordt gegarandeerd door de vele
activiteiten. Maar tijdens het speelse aanbod, leren ze ook vele basiswaarden.
Jullie kinderen leren eigen grenzen aangeven en bewaken, zichzelf vertrouwen,
met anderen samenwerken en samen spelen, bewust worden van wat ze zelf
willen, maar ook rekening houden met wat een ander wil,…


Tevens is er een aanbod om jullie kinderen op speelse en interactieve manier wat
bij te brengen rond relaties en seksualiteit. Aangepast aan de leeftijd van de
doelgroep, wordt hier ingegaan op verschillende thematieken (mijn lichaam en
dat van een ander, zelfvertrouwen, verschillende soorten relaties,
grensoverschrijdend gedrag, weerbaarheid, ik in relatie met een ander,
zwangerschap en bevalling, …) waarbij vele vragen van jullie kinderen worden
beantwoord. Dit natuurlijk op een eenvoudige en aangepaste manier zodat deze
bijdragen aan een gezonde kijk op de relationele en seksuele ontwikkeling van
jullie kinderen.

Doelgroepen

Gezinnen

Wil je graag (samen met je kind) werken aan zelfvertrouwen, zelfbeeld, sterker
staan, communicatievaardigheden leren, … dan is dit mogelijk door een
trainingsreeks voor volwassenen, een ouder-kind-namiddag of, als je helemaal
gebeten bent, om een 3-daagse gezinstraining hierrond te volgen. Ook deze
trainingen worden ervaringsgericht en interactief ingevuld.

Of

Hoe praat je met je kind over seks(ualiteit)? Wanneer begin je met de seksuele
opvoeding? Hoe reageer je op vragen van je kleuter? En wanneer ga je een
gesprek over seks aan met je beginnende puber? Welk gedrag is toelaatbaar en
wanneer overschrijdt het de grenzen? Hoe kan je opvoeden tot zelfvertrouwen?
Kan ik mijn kind helpen in zijn weerbaarheid? Hoe vind ik het evenwicht tussen
rots en water zijn bij mezelf/mijn kind? …


Al deze vragen komen aan bod in de vormingen of info-avonden voor
ouders/volwassenen. Ook hier op een interactieve manier en aangepast aan de
ontwikkeling van de kinderen/jongeren.

Doelgroepen

Scholen en organisaties

Kleuters

Op interactieve wijze kennis maken met diverse thema’s waarin de behoeften
van de klas verwerkt zijn. Er wordt op een speelse en interactieve manier toch
een duidelijke rode draad meegegeven. Tevens biedt het ook ruimte om dialoog
onder de kleuters toe te laten. Hierdoor ontstaat er reeds een kennismaking met
het ervaren en respecteren van eigen en andermans ideeën/opvattingen.

Lager onderwijs

Naar de vraag van de kinderen/leerkracht wordt er een thema aangehaald of les
op maat gemaakt om hen iets bij te brengen rond relaties en seksualiteit,
zelfvertrouwen en/of weerbaarheid. Naast het opdoen van kennis staan ze ook
stil bij hun eigen en elkaars ideeën en verwachtingspatronen. Het luisteren naar
de ander en het respecteren van diens idee/verwachtingen lopen parallel met de
inhoud van de vorming.

Middelbaar

Jongeren weten vaak al veel, maar hebben toch ook nog veel vragen rond
relaties en seksualiteit alsook de fysieke en emotionele kant hiervan. Anderzijds
zit het zelfbeeld van deze jongeren vaak op een laag pitje (als we de cijfers
mogen geloven) en is werken rond zelfbeeld en zelfvertrouwen hier niet
overbodig.
Tijdens deze vormingen op maat van hun behoeften, gaan we samen leren onze
en anderen hun grenzen te (h)erkennen, gevoelens toe te laten en te kaderen,
taboes en mythes te achterhalen,… met als doel in staat te zijn om bewuste,
geïnformeerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Leerkrachten/begeleiders

Hoe ontwikkeld een kind/jongere zich? Waar zijn ze mee bezig? Hoe praat je met
hen over relaties en seksualiteit? Hoe reageer je op bepaalde vragen? Hoe breng
je dit op een interactieve manier in de groep? Wat is aanvaardbaar gedrag en
waar wordt de grens overschreden? Hoe ga je hier mee om? Hoe kan je kinderen
weerbaar maken? Hoe stimuleer je hun zelfvertrouwen?…
Al deze vragen kunnen besproken worden in de vormingen voor (toekomstige)
leerkrachten en begeleiders. Ook hier worden de vormingen gegeven op maat
van de groep. Tevens worden er verschillende methodieken gebruikt die
eveneens toepasbaar zijn in je eigen groepen.

Doelgroepen

Contact

Ben je geboeid en wil je graag kijken hoe we samen je kind kunnen
ondersteunen opdat het jong & sterk kan zijn?


Contacteer ons vrijblijvend met je vragen, voor een vrijblijvende offerte
(scholen/organisaties) of schrijf je kind hier in op één van volgende
trainingsreeksen.